Bağlantısızlar İttifakı

91

(Bu yazı dizisi 12.06.2020 – 15.07.2020 tarihleri arasında www.kayipdunya.com’da  yayımlanmıştır ve Kayıp Dünya ekibinin izni ile d12Macera sitesinde arşivlenmiştir.)

Bu yazı dizisinde Mage:The Ascension isimli rol yapma oyununda “Disparate” olarak adlandırılan küçük ve kendine has özellikleriyle dikkat çeken sihir gruplarını anlatmaktadır. Oyunun olay örgüsüne aşina olanlara önerilir. Bazı terimler için yakın anlamlarını içeren Türkçe kelimeler kullanılmış, bazı kelimeler orijinal haliyle bırakılmıştır.

BAĞLANTISIZLAR

Bağlantısızlar, tarafsızlar, ayrı duranlar, saklı kalanlar, korkaklar… Yükseliş savaşının ilk yıllarından beri Teknokrasi ve Geleneklerin hor görmeye meyilli olduğu, homojen bir kültür ve etnik yapıya sahip ve o yapıya özgü unsurların güçlerini şekillendirdiği topluluklardır.

Yükseliş Savaşında Daedalan loncalarına karşı ittifak kuran büyük sihir grupları, Dünya’yı dolaşmakta, yaklaşmakta olan tehlikeye karşı birlik çağrısı yapmakta ve Büyük Toplanma için müttefik bulmaya çabalamaktaydı. Oluşan sinerji ve medeniyet sentezi, sihre dair ortak bir kültürün temellerinin atıldığı çok verimli bir dönemdi. Fakat her ne kadar tarihsel, ırksal ve dini farklılıklar bir yana bırakıp birlik çağrısı yapılıyor olsa da hala önyargılar, ırkçı eğilimler ve hubris kısa sürede Gelenekler içinde büyük çatlaklar meydana getirecekti. İlk Seçilmiş Grup (The First Cabal) bir umut olmuşken Heylel Teomim’in ihaneti bu umutları derinden yaralamıştı. Gelenekler, yavaş yavaş tıpkı o dönem inşa edilmeye başlanan Horizon gibi başka boyutlardaki yeni diyarlarda ümitlerini aramaya başlayacaktı. Hızlı tarihsel değişimde Dünyamızdaki Yükseliş Savaşı temposunu artırırken, Concordia’nın koridorları eskimiş ve köhnemiş siyasi çekişmelere dalıp tamamen yaklaşmakta olan Teknokrasi tehlikesine sırt çevirmiş bir halde olacaktı. İşte bu çalkantılı dönemde Büyük Toplanmaya davet edilen bazı gruplar, birliğe katılma teklifini kabul etmedi. Kimisi çoğunluğu Avrupalı beyazların oluşturduğu bu birliğin ayrımcılığına uğradığı için, kimisi hiçbir görüşe bağlı kalmayıp Birliği hakir gördüğü için, kimisi de bu savaşın kendi dünya görüşleriyle hiçbir alakası olmadığına inandığı için uzakta ve bağlantısız kalmayı tercih etti. Bu grupların kendi içlerindeki kültürel bağnazlıklarının da büyük resme bakmalarına o dönemde engel olduğu söylenebilir.

Keşifler çağıyla birlikte Daedalan gruplarının peşinden gelen istila ve sömürgecilik dalgası  bağlantısızları hazırlıksız yakaladı. Bu gruplar, toplumun ve sihrin sisleri arasına saklanıp varlıklarını hem Teknokrasiden hem de Geleneklerden saklayarak, izolasyon halinde varlıklarını sürdürmeyi tercih ettiler. Ancak doksanlı yılların sonu büyük değişimlerin yeni habercisi olacaktı. Yükseliş Savaşçısı, Horizon’ın düşüşü ve Avatar Fırtınası gibi büyük olaylar Teknokrasinin zafer borularını öttürüyordu. Teknokratların sihirbaz avının odağına Bağlantısız gruplar da girmiş, modern zamanın teknolojik cadı avı onlara da sıçramıştı. Ne yazık ki istisnalar hariç hepsi de bundan büyük zararlar gördü. Bazıları ufak gruplar halinde Geleneklere katılmayı tercih etti (Hermes Geleneğin’de 1999 yılı ve sonrasında kurulan Solificati, Ngoma ve Hong-Hei evlerini örnek verebiliriz). Neyse ki iletişim teknolojilerinin hızlı ilerleyişi bağlantısızların Dünya’ya farklı gözlerle bakmasını ve tehlikenin boyutuna karşı bir önlem alınması gerektiği görüşünün artmasını sağladı. Geleneklerin yozlaşmış hallerinin esas tehlikeyi görmede büyük engel olacağına inanmaktaydılar. Onlara göre esas tehlike ne Teknokrasiydi, ne de asıl savaş Yükseliş Savaşıydı. Gerçek düşman; Teknokrasinin içine yayılmış ve onu kukla gibi idare eden Nephandi kökenli güçler olduğuna dair görüştü. Köklü kültürel geçmişi olan bu grupların çoğunda Nephandi ve onların artıklarıyla tarihsel mücadeleleri söz konusudur. Her ne kadar aralarında Hollow Ones gibi kötü şöhretli olanlar bulunsa da bağlantısızlar kendi içlerinde bir ittifak kurmaya karar verdiler. Böylece Bağlantısızlar İttifakı doğdu. İttifaktan kasıt büyük ve merkezi idaresi olan bir organizasyon gibi algılanmamalıdır. Batini ile Taftani gibi dini sebeplerden anlaşamayan, erkek egemen Tapınakçılar ile pagan feminist Hippolyta Kardeşliği gibi cinsiyet üstünlüğü tartışmasına giren grupların bir çatı altında toplanıp birlik meydana getirmesi ilk bakışta neredeyse imkânsız gibidir. Bağlantısızlar İttifakı, özünde bir bilgi ağıdır. Her gruba mensup üyeler gönüllük esası üzerine diğer gruplarla işbirliği kurar. Asla Yükseliş Savaşına müdahil olmazlar. Onları bir araya getiren, dünyayı kontrol eden yapının arkasındaki Nephandiye karşı mücadele etmektir. Küçük ve etkili ekiplerce tam odak noktasına yapılan girişimler başarılı sonuçlar vermektedir.

Gelenekler gibi literatür çalışması yapılmış, formüle edilmiş bir sihir anlayışı ya da Teknokrasi gibi yüksek yaratıcılık ürünü bir bilim görüşüne sahip değillerdir. Hatta Uyanış, Yükseliş, Avatarın Arayışa yönlendirmesi gibi kavramlar birçoğu için anlam ifade etmez. Kendi kültürleri, inanışları ve etnik kimlikleri güçlerini şekillendirir. Üzerinde nefes aldığımız yerküre, evrenin kalanından ayrı düşünülemez ve o hasta olamayacak kadar kıymetlidir görüşünü benimsemişlerdir. Biraz tarih, biraz Mage: The Ascension 20.Yıl Basımı, biraz Final Zamanı hikayeleri ve bir miktar da hikâye anlatıcısının yorumlarıyla Bağlantısızlara başlıyoruz. Lütfen haritalarınızı yanınızdan ayırmayınız.

Serideki Yazılar:

Görsel:

The Magician, Hieronymus Bosch – 1502

Ormanın Ötesindeki Adam
WRITTEN BY

Ormanın Ötesindeki Adam

Karadeniz'de doğdu, İç Anadolu'da büyüdü, Marmara'da yaşıyor. Mesleğinin ördüğü boğucu duvarlar arasında bulduğu çatlaklardan kaçıp ya tabiata sığınıyor ya da zarları yanındaysa GM'lik yaparak nefes almaya çalışıyor. Hayatın bir gerçeği ne yazık ki her şeyin sonunda kürkçü dükkanına geri dönüyor. Fakat bir sonraki kaçış için çatlaklar araması gerektiğini unutmuyor.