“Stars Without Numbers” Sistem Tanıtımı

308

(Bu yazı 11.05.2020 tarihinde www.kayipdunya.com’da  yayımlanmıştır ve Kayıp Dünya ekibinin izni ile d12Macera sitesinde arşivlenmiştir.)

“Stars Without Numbers” isimli rol yapma oyununun tanıtılacağı bu yazıda bazı terimler için yakın anlamlarını içeren Türkçe kelimeler kullanılmış, bazı kelimeler orijinal haliyle bırakılmıştır.

“Gözlerinizi gök yüzüne doğru çevirin. Hiçbir yıldız, hiçbir gezegen size tanıdık gelmeyecek. Fakat ne önemi var? Keşfetmenin heyecanı varken kim ister tanıdık bir yerde olmayı? Sonsuzlukta yol almak varken kim ister bir gök adaya bağlı kalmayı?”

Altimus Triton Gurambar

OSR, OGL VE DİĞERLERİ…?

Doksanların sonundan itibaren internet üzerinden grafik kalitesi yüksek, yüzlerce hatta binlerce oyuncuyu bir araya getiren oyunların alt kültüre egemen olması, rol yapma oyunlarını farklı bir yere getirdi. Eskinin masa başında zar atılarak, biraz teatral kabiliyetin sergilendiği oyunlar yerini başlı başına online bir sektöre bıraktı. Popülerliğini koruyan birkaç firmaysa değişen sistemin ardından masa üstü rol yapma oyunları üzerinde oligopolisini ilan etti. İşte böyle durumdaki rol yapma oyunları dünyasında artık yaş ortalaması otuz hatta kırklarını aşan eski oyun meraklılarının meydana getirdiği O.S.R. (Old School Revival) akımı ve O.G.L. (Open Game Lisence-Açık Oyun Kuralı Lisansı) rüzgarı ile internetin sosyal iletişim gücünden de yararlanarak eski oyunlara saygı duruşu niteliğinde çalışmalar ortaya çıkarmaya başladı. İşte karşınızda bunların en güzel örneklerinden biri olan Sayısız Yıldızlar (Stars Without Number).

S.W.N. NEDİR?

Stars Without Number, eski tip masaüstü ryo severlere yönelik epik uzay macerası temalı rol yapma oyunudur. Firefly ya da Uzay 1999’dan The Expanse tarzı senaryolara kadar öyküler yazıp oynayabileceğiniz ve oynatabileceğiniz kapsamlı bir oyundur. Tek kişilik ordu, O.S.R. oyun yaratıcısı Kevin Crawford’un yazdığı oyunun ilk versiyonu 2010 senesinde yayımlanmıştır. 2017 yılında ilk kitabın eksiklerini giderilmiş, içeriği daha da zenginleşmiş ikinci versiyonu yayımlanmıştır. Hem yazarın hem de oyunun fanlarının da yazdığı onlarca ücretsiz ya da cüzi tutarlı ek kaynak kitapları da bulunmaktadır. Kural bakımından sadeleşmiş ve pratikleşmiş bir D20 sistemi kullanmaktadır.

DENEMEDEN ALMA ve EKONOMİDEN ANLAYAN ADAM

Oyunun biri ücretsiz, diğeri de ücretli iki tip kural kitabı bulunmaktadır. Aradaki fark, ücretli olanında robotlar, yapay zeka ve türevlerinin bulunmasıdır. Oyunun yazarı ticari getiriyi oyunun kalitesini gerisinde tutmuş diyebiliriz. Önce bir bak, dene, beğenirsen arşivine kat yaklaşımı var ki yazar diğer oyunları için de (Godbound gibi) aynı yöntemi izlemiş.

Girizgahımızı yaptık. Şimdi esas konuya başlayalım.

EFSANE BAŞLIYOR

İnsanoğlu’nun yıldızlararası tarihi; nükleer atıklarla çevrelenmiş Grönland’daki bir laboratuvarda yapılan denemelerle başlar. Sürücü (Spike Drive) teknolojisinin icadı sayesinde ilk meta-boyutsal seyahatler gerçekleştirilir. Yeni yıldız sistemlerinin keşfi, yerini kolonilerin kurulmasına bırakır. Yıldız yolları, Dünya Sömürge Yönetimi tarafından idare edilen ticaret ve göç otobanı haline dönüşür. Psişik teknolojinin de gelişmesiyle inşa edilen sıçrama geçitleri, gezegenler arası başlayan yolculukları galaksiler arası seyahate dönüştürür. Yapay zeka, robotik ve genetik bilimleri çok hızlı bir gelişim gösterir. Evrende yalnız olmadığımız da bu evrede fark edilir.

DÜNYA SÖMÜRGE ARŞİVİNDEN SEÇMELER

M.E.S. (Metadimention Extroversion Sydrome – Metaboyutsal Dışadönüklük Sendromu): Beyin dalgalarındaki ileri seviye değişikliğin bilimsel isimdir. Sürücü teknolojisiyle gerçekleşen uzun yıldız sistemleri arası seyahatlerin insan fizyolojisi üzerinde yarattığı bozulma sonucu ortaya çıkmaktadır. İlk kez birinci koloni dalgasında, yıldız gemisi mürettebatının ve yolcularının çocuklarında tespit edilmiştir. Yapılan istatistiklere göre her on bin çocukta bir görülmektedir. Bu rahatsızlık sebebiyle çocuklar daha önce görülmemiş, açıklaması ve kontrol edilmesi zor doğaüstü güçler sergilemektedir.

MES’in yarattığı zihinsel baskı, çocuklukta ortaya çıkmakta, ergenlik dönemindeyse hastanın çıldırmasına sebep olmaktadır. Ardından hem hastanın kendisini hem de çevresindeki canlıları tehlikeye sokacak büyük psişik enerji patlamaları yaratması sonucu ölümle sonuçlanmaktadır. Sömürge Yönetimi bilim adamlarınca sendromlu çocuklar üzerinde  yürütülen çalışmalar ve sayısı gizli tutulan kayıpların ardından 35 yıllık kısa bir süre içinde bu rahatsızlık kontrol altına alınabilmiş, kolonilere insanüstü güçlere sahip, Psişik olarak adlandırılan yeni bireyler dahil edilmiştir. Psişikler, medeniyetimizin teknolojik gelişimine büyük bir katkı sağlamıştır. Psişik güçler sayesinde Sıçrama Geçitleri inşa edilerek uzak galaksilere olan yolculuklar çok kısa sürede yapılabilir hale gelmiş ve Sürücü teknolojisi terk edilmiştir. Psişikler, kolonilerimiz üzerindeki hakimiyetimizin ve iktidarımızın sembolüdür.

Uzaylılar Ve İlk Temas:  Sıçrama Geçitleri sayesinde kısa zamanda yüzlerce güneş sistemi rotası oluşturulmuştur. Uzayın derinliklerindeki genişlememizin kaçınılmaz sonucu başka canlı formlarıyla karşılaşılmasıdır. Zenobiyoloji Biliminin de doğuşunu sağlayan bu ilk temaslarda; ilkel insanımsı ırklarla karşılaşılmıştır. Her ne kadar uzayın sınırları bilinmese de yapılan keşiflerde teknolojik üstünlük bakımından sadece birkaç ırkın varlığı tespit edilmiş, teknolojik gelişmişliklerinin ölçülmesinin zorluğu sebebiyle Yönetimimizce bu ırklarla yakın temastan kaçınılmıştır. Bir diğer bulgu; bir zamanlar büyük medeniyetler kurduklarını düşündüğümüz kadim uzay halklarına ilişkin keşfedilen arkeolojik yapılar, kentler ve eşyalardır. Bu değerli bulgular, silah, gemi ve yapay zeka çalışmalarında büyük fikirler vermiş, Zenoarkeoloji Biliminin de temelleri atılmıştır.

Evrenin bilinen sınırlarının ötesine yapılan keşif gezilerinden sağ olarak dönmeyi başarmış kaşiflerin kayıtlarından anlaşıldığı üzere insan formuna hiç benzemeyen, hatta evrenimizi var eden fizik kurallarının dışında yaşamlarını sürdüren varlıkların da olduğu bilinmektedir. Psişik güçler bakımından MES benzeri olmamakla birlikte daha hafif düzeylerde bazı ırkların da doğaüstü kabiliyetleri olduğu tespit edilmiştir. Örneğin Ssath İmparatorluğu ile gerçekleşen temaslar bunlar arasında en ilginç olanıdır. Tamamen akışkan kimyasal madeler ve metallerden oluşan bu ırk, fizyolojileri ve metabolizmaları üzerindeki değişikliklere bağlı olarak hem fiziki görünümlerini hem de psişik güçlerinin seviyesini değiştirebilmektedirler. Neyseki gemilerimizin metal alaşımlarına pek ilgi göstermeyen Ssathlar için kıymetli madenler besin vazifesi görmektedir.

İkinci Koloni  Akımı Ve İsyan: 2300’lerdeki ikinci koloni akımında 4 milyar insan Dünyayı terketmiştir. Kolonileşme, Yönetimimize muhalif hem dini hem de ideolojik akımların tasfiye edilmesini sağlamıştır. Teknolojik ve silah üstünlüğümüze rağmen koloni yönetimlerini kontrol etmeye yetecek kadar Terra nüfusunun bulunmayışı sebebiyle çıkan isyanları bastırmada yetersiz kalınmıştır. Yönetimimiz, merkez yıldız sistemlerine geri çekilmeyi ve bir zamanlar kolonimiz olan bu otonomi sevdalısı sistemlerle olan ilişkimizi stratejik ticari ortaklık düzeyine indirmenin daha güvenli ve karlı olacağına karar vermiştir. Sonuçta Dünyamızın hammaddeye, diğer galaktik yönetimlerinse teçhizat ve teknolojimize ihtiyacı bulunmakta olup Sıçrama Geçitlerinin idaremizde olması, onları yine Yönetimimize bağımlı kılmaya devam edecektir. Tiranlık, monarşi, dini akım, ilkel plantasyon ya da temsili demokrasiyle idare edildiklerini iddia eden bu kolonilerin çok azının teknolojik seviyeleri Yönetimimiz’le baş edebilecek düzeydedir. Askeri otoritemizin geri çekilmesiyle gezegen ve sistemler arasında çekişme, ilhak etme ve savaşlar sık sık yaşanmakta olup ticari çıkarlarımıza ters düşmediği sürece tarafımızca müdahalede bulunulmayacağı deklare edilmiştir.

Kolonileşme Çağının en parlak zamanında tahminen Peçe Bulutsusu’nun(1) (Veil Nebula) merkezinde “Çığlık” denilen şiddetli psişik bir patlama meydana gelerek bilinen tüm evreni yerle bir eder. Sıçrama Geçitleri yok olur, yıldız yolları, solucan delikleri büyük bir kaosun içinde kaybolur.  Dünya Sömürge Yönetimiyle bir daha irtibata geçilemez. Sıçrama geçitlerinin işlevsiz hale gelmesi ve onları harekete geçirecek yeterli psişik enerjinin bulunmayışı, merkez dünyalara erişimi imkansız hale getirir. Bağlantısı kopan gezegenlerin bir bölümünde hayatta kalanlar için medeniyet, ilkel kabile formlarına dönüşür. Daha şanslı olanlar, psişik teknolojinin nimetleri olmadan toplumlarından geriye kalanları korumaya çalışır. Dünyamız ve güneş sistemimiz efsaneler arasında kaybolur. Dünya zaman diliminin hatırlandığı yerlerde bazı arkeologların yaptığı hesaplamalara göre Çığlık üzerinden 600 seneye yakın zaman geçti. Dış uzayda insan toplumları, yıldızlar kadar dağınık ama pırıl pırıl. Geçen çağların ardından insanoğlu yeni bir şafağa uyanıyor ve sessizlik sona eriyor.

YAPAY ZEKA, ROBOTLAR VE CYBORGLAR

Psişik Teknolojisinin en büyük nimetlerinden bazıları yapay zeka, androidler ve sibernetiktir. Askeri çalışmalarla başlayan dijital ötesi süreç, insan zihnini aşan zekaların icadına giden kapıları birer birer açmıştır. Sömürge Arşivlerinde, Birleşik Dünya Yönetiminin merkez yıldız sistemlerine geri çekilmesi sonrası dönemine ait, bilinen evrenin dışında kendi bağımsızlığını ilan eden yapay zeka formlarının olduğuna dair istihbarat raporları mevcuttur. Fakat Çığlık, galaktik bir felaket olup sadece organik değil, inorganik varlıkları da etkilemiştir. Şu an Dünya bir efsaneyse, insan gibi düşünen robotlar da yaşlıların kendi çocukluk zamanlarına ait masalları kadar gerçekçi gelmektedir. Fakat evrenin bir yerlerinde mekanik gözler farklı dalga boylarında insanoğlunu hala izliyor olabilir.

KARAKTER SINIFLARI

Oyunda üç temel sınıf ile bu üç sınıfın ikisinden oluşturabileceğiniz bir çapraz karakter sınıfı vardır.

UZMANLAR (Expert): Teknik ya da bilimsel bir konuda yetkin ve üstün beceriye sahip olan kimselerdir. Örneğin teknisyenler, bilim adamları, navigatörler, yazılım uzmanları ya da pilotlar bu sınıfa dahildir. Diğer sınıflara göre daha çabuk yeni beceriler öğrenebilirler. Fakat dövüş ve silah kullanma konusundaki becerileri öğrenmeleri daha zordur.

SAVAŞÇILAR (Warrior): Yaşamı bir mücadele olarak gören asker, yağmacı, korsan ya da dövüş sanatları uzmanlarıdır. Psişik güçler hariç hemen hemen tüm becerileri öğrenebilirler ama önceliği, savaş becerilerine vermeleri gerekmektedir.

PSİŞİKLER( Psychic): M.E.S rahatsızlığı olan üstün zihinsel güçlere sahip bireylerdir. Psişik enerjiyle çevrelerindeki uzayı biçimlendirme gücüne sahiptirler. Eğitimsiz zihinlerde M.E.S. ölümcül sonuçlar yaratırken, bu yeteneğe hakim olan ve sendromla baş edebilenler Biopsişik (İyileşme, iyileştirme, yarı ölümsüzlük), Metapsişik (psişik enerjiyi yönetme), Öngörü, Telekinezi, Telepati, Teleportasyon gibi yeteneklerin üstadı olurlar.

MACERACILAR (Adventurer): Karma karakter sınıfıdır. Yukarıda belirtilen üç sınıftan ikisini kapsayacak şekilde yeteneklere sahiptirler. Çift karakter sınıfının getirdiği yetenek çeşitliliğine sahip olmakla birlikte deneyim puanına bağlı karakter gelişimi çok daha yavaş ve zordur.

KAPTANINIZ KONUŞUYOR

S.W.N. evreninde yıldızlar arası yolculuk; dayanıklı bir bünye, pilotlukta ustalık ve navigatörlükte yetkinlik ister. Güneş sistemleri arasındaki seyahat, sürücü motorlarıyla metaboyutsal uzayda gerçekleşir. Mevcut sürücü teknolojisi, Dünya Sömürge Yönetimi yıllarındaki kadar gelişmiş olmasa da hala işlevselliğini koruyacak seviyede varlığını sürdürmektedir. Bir sistem içindeki güneş, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin çekim gücüne karşı sürücü motorlarını çalıştırmak çok risklidir. En iyisi sürücü motorlarını bulunduğunuz sektör ile derin uzaya arasındaki geçiş bölgesinde çalıştırmak olacaktır. Metaboyutsal uzay, seyahat etmek için bazen güvenli bir yapıdayken harita verisi bulunmayan lokasyonlarda yolculuğu imkansız hale getirecek kadar psişik fırtınalarla dolu bir okyanus kadar tehlikelidir. Yıldız haritalarının güncel olmayışının getirdiği tehlikenin yanında sürücü motorlarının enerji gereksiniminin de yüksek olması derin uzay yolculuklarının azalmasındaki en büyük nedenlerdir.

Seyahat süreniz, yol alacağınız mesafenin sürücü tertibatınızın seviyesine bölünmesiyle hesaplanır. Uzun yolculuklarız için geminizde uyku modülleri de bulundurmanız önerilir.

Uzay gemileri gövde yapılarına göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar;

 • Savaş Mekikleri: Atmosfer içinde ve dışında taaruz amaçlı kullanılan, günümüz savaş uçaklarının gelişmiş muadili harekat araçlarıdır. Sürücü motoru da eklenebilmektedir.
 • Standart Uzay Mekikleri: Yıldızlar arası seyahat ve taşımacılıkta en yaygın kullanılan en küçük araçlardır.
 • Ticaret Gemileri: Taşıdığı yüke ve kullanım amacına göre modifikasyona en açık, her türlü silah teknolojisinin de monte edilebileceği gemi türüdür.
 • Devriye Araçları: Kolluk kuvvetlerinin kullandığı standart devriye ve güvenlik gemilerdir.
 • Korvetler: En küçük ebatlı, hafif zırhlı savaş gemileridir.
 • Fırkateynler: Kaynakları kıt olan gezegenlerin imal edebileceği en büyük savaş gemileridir.
 • Yük Gemileri: Devasa boyutlardaki ticari vasıflı taşıyıcılardır.
 • Filo Kruvazörleri: Zengin ve gelişmiş sektörlerin en çok tercih ettiği gemi türüdür. Hem hızlı hem de ağır silah donanımına ve zırha sahiptir.
 • Standart Savaş Gemileri: Yıldızlar arası çatışmaların vazgeçilmez unsuru olan ağır zırhlı gemilerdir.
 • Yıldız Gemileri: Askeri filoların amiral gemileridir. Hem savaş gemisi hem de diğer savaş gemileri için hangar vazifesi görür.
 • Uzay İstasyonları: Yıldızlar arası seyahat teknolojisine sahip her sektörde en az bir tane bulunur. Tycho istasyonu ya da Deep Space 9 örnek verilebilir…

PSİŞİKLER

M.E.S., metaboyutsal uzaydaki uzun yolculukların insan fizyolojisi üzerinde bıraktığı tahribattır. Çocuklukta ortaya çıkan bu rahatsızlık kontrol altına alınabilirse insanüstü becerilerin gelişmesine olanak verir. Sıkı bedensel ve mental eğitim ile zaman zaman medikal müdahaleleri de içeren uzun bir süreç sonunda sendromlu kişiler güçlerini kontrol altına almayı öğrenebilir. Dünya Sömürge Yönetimi’nin yüksek teknolojili laboratuvarları ve okulları artık mazide kalsa da hala bu disiplin ve öğretilerini yayan küçük gruplar varlıklarını sürdürmektedir.

Altı adet psişik disiplini bulunmaktadır. Bunlar;

 • Biyopsişik Beceriler: Canlı varlıkları tedavi etme, geliştirme, değiştirme, kısmi ölümsüzlük ve biyolojik zarar verebilme gücüdür.
 • Metapsişik Beceriler: En nadir bulunan güçtür. Psişik enerji akışının kontrol edilmesi, yönlendirilmesi ve değiştirilmesidir.
 • Öngörü: Metaboyutsal evrende geleceği görebilme gücüdür. Çok ilginçtir ki Çığlık’ı öngörebilen bir psişiğin varlığına dair hiçbir kayıt yoktur.
 • Telekinezi: Telekinetik manüpilasyonla cisimleri kontrol edebilme gücüdür.
 • Telepati: Beynin iletişim sınırlarını aşıp zihinsel iletişim kurabilme gücüdür.
 • Teleportasyon: Eğer daha önce bulunduğu bir yerse ya da ilgili lokasyona ait bir etkileşimin varlığı mevcutsa psişiğin kendisini ya da çevresindekileri bir noktadan başka bir noktaya ışınlayabilme gücüdür.

Psişik yetenekler çok fazla enerjiye gereksinim duyar. Eğer kapasitenizden daha fazla enerji kullanmaya kalkışırsanız fiziksel ve zihinsel travmalar geçirirsiniz. Buna alevlenme ya da ateşe verme denilmektedir. Sonuçları; akli dengenin yitirilmesi ve kişinin yürüyen psişik bombaya dönüşmesidir.

UZAYLILAR, ROBOTLAR, ÖTEİNSANLAR

Oyun, insan ırkı dışındaki ırkları yaratmada, oyuncu karakterleri oluşturmada temel kurallar sunmaktadır. Ayrıca Replicant (bkz. Blade Runner), Altered Carbon ya da Ghost in the Shell gibi fiziksel ve zihinsel evrimin ötesine geçerek, yarı organik, inorganik bedenlerde ya da tamamen dijital evrenlerde yaşayan karakterler yaratma önerileri de barındırmaktadır. Kalan kısmınıysa oyun yöneticilerinin yaratıcılığına bırakır.

Robotlar ve yapay zekaya gelince, klasik mech nostaljisinden kuantum kişilik çekirdekli yapay zeka karakterlerine kadar zengin bir içeriğe sahiptir .

UZAYIN KENDİSİ BİR SİHİR

Fantastik öğelerin ağırlıklı olduğu senaryolar içinse sihir her zaman evrende mevcut bir materyaldir. Hayal etmenin bir sınırı yoktur ki uzayda sihir yapmak için bir engel olsun. Bu görüşten yola çıkarak oyun bize Arcanist ve Magister isimli iki ek karakter sınıfı vermektedir. Oyunun kaynak kitaplarından Kara Güneş’in Kodeksi (The Codex of the Black Sun) bizleri kanondan uzaklaşarak kılıç, büyü, fantezi ve cyberpunk öğeleriyle harmanlanmış sihir odaklı yeni karakter sınıflarıyla tanıştırır.

1: https://tr.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A7e_Bulutsusu

Ormanın Ötesindeki Adam
WRITTEN BY

Ormanın Ötesindeki Adam

Karadeniz'de doğdu, İç Anadolu'da büyüdü, Marmara'da yaşıyor. Mesleğinin ördüğü boğucu duvarlar arasında bulduğu çatlaklardan kaçıp ya tabiata sığınıyor ya da zarları yanındaysa GM'lik yaparak nefes almaya çalışıyor. Hayatın bir gerçeği ne yazık ki her şeyin sonunda kürkçü dükkanına geri dönüyor. Fakat bir sonraki kaçış için çatlaklar araması gerektiğini unutmuyor.