“Kuro” Sistem Tanıtımı

257

(Bu yazı 20.05.2020 tarihinde www.kayipdunya.com’da  yayımlanmıştır ve Kayıp Dünya ekibinin izni ile d12Macera sitesinde arşivlenmiştir.)

“Kuro” isimli rol yapma oyununun tanıtılacağı bu yazıda bazı terimler için yakın anlamlarını içeren Türkçe kelimeler kullanılmış, bazı kelimeler orijinal haliyle bırakılmıştır.

Kuro (Siyah), geleceğin Japonya’sında geçen siber punk ve korku temalı bir rol yapma oyunudur.

GELECEĞİN DÜNYASINDA DEĞİŞEN DENGELER

Oyunumuz 2046 yılında başlamaktadır. 21.yüzyılın kıtlık, kirlilik, ekonomik ve sosyal çalkantılarla geçirdiği ilk otuz yılının ardından batılı komşuları kadar dünyanın canına okuma hakkına sahip olamayan Asya devletleri, nanoteknolojideki hızlı ilerlemelerle avantajlı bir konuma geçer. Japonya’nın geliştirdiği alternatif enerji kaynaklarının Asya kıtasında hızla yayılması, fosil yakıta duyulan ihtiyacı çok kısa bir sürede ortadan kaldıracak hale gelir. Bu durum aynı zamanda Pasifik Okyanusunda üstünlük elde etmeye çalışan Japonya ve Çin arasında tarih boyunca daha önce hiç görülmemiş bir ittifakın doğmasını sağlar. Ardından Kuzey Kore ve Hindistan’da bu ittifaka dâhil olur. Batılı ülkeler, petrol gelirlerindeki ani kayıplara karşı yeni enerji yöntemlerine büyük direnç gösterseler de bir süre sonra değişime boyun eğmek zorunda kalırlar. Bu ittifak, 20 Haziran 2044’te Çin ortaklığındaki bir projeyle Japonya’nın imal ettiği androidlerin Mars’a ayak basmasıyla zirveye ulaşır. Nanoteknoloji, genetik, robotik alandaki gelişmeler hızla devam etmektedir.

Japon imparatorluk hanedanı mensuplarının ülke yönetimi üzerindeki etkisinin artmasıyla parlamentoda hararetli tartışmalar çıkar. Japon soylu sınıfı ile iş adamları nanoteknoloji ve genetik bilimindeki sıçramalardan en iyi şekilde yararlanmaktadır. Kısa süre içerisinde Genokrasi ismiyle yeni bir sınıf doğar. Genokratlar, mükemmelleştirilmiş genetik profilleri, para ve yeni medikal teknolojilere kolay erişimleri sayesinde halkın arasına karışmadan, gökdelenlerindeki, yapay botanik bahçelerinde günlük yaşamlarını sürdürmektedir. Zihinleri dijitalleştirilmiş, bir sonraki nakledilecek genç bedenleri için hazır hale getirilmiştir. Nüfusun azaltılması, insan yerine android ve klonların tercih edilmesi, organların yeniden üretilmesi teşvik edilmiştir. Geri dönüştürülmüş ve genetik haritalara yönelik hazırlanan gıdalarla Japon toplumu üzerinde sıkı kilo kontrolü bile sağlanmıştır.

Japonya’nın bu yeni ve garip ivme halindeki dönemi, batılı ülkelerde II. Dünya Savaşı sonrası kabul edilen 9.maddenin ihlal edildiği şüphesini doğurur. Fakat çağ atlatan teknolojik ilerlemelerin getirdiği üstünlüğün yanında savaş yıllarının korkusu geri planda kalır, ta ki Kuro olayına kadar.

KURO OLAYI

4 Mayıs 2046’da Çin açıklarında Richter ölçeğine göre 8,5 şiddetinde bir deprem ve ardından inanılmaz büyüklükte tsunamiler meydana gelir. Çin savunma sistemleri bu sarsıntıyı Japonya yönünden gelen bir nükleer silah tehdidi olarak algılar ve misilleme olarak iki adet nükleer füze fırlatır. Füzelerden biri Kuzey Kore üzerinde kontrolden çıkarak patlar ve büyük bir felaket olur. Diğeriyse Japon hava sahasında birden yok olur. Birleşmiş milletlerin içi karışır. Çin, Japonya ile olan ortaklığından çekilir. Batılı ülkeler, Japonya’nın nükleer silahları etkisiz kılan bir tür savunma teknolojisi geliştirdiğini öne sürer ve Japonya’dan bu teknolojiyi açıklamasını talep ederler. Fakat Japonya böyle bir savunma sistemine sahip olmadığında ısrar eder. Bu dönemde Çin ve Tayvan’daki bazı suikast girişimleri de Japonya’nın üzerindeki baskıları artırır. 9. maddeyi ihlal ettiği iddiasıyla Tüm Japon adalarının çevresi abluka altına alınır.  Diğer taraftan Japonya daha farklı bir durumla yüzleşmektedir. Bu doğal felakete Kuro Olayı adını veren Japonya’da ülke çapında tayfunlar patlak verir. Ayrıca, hem  kırsal kesimde hem de şehirlerde geceleri doğaüstü varlıkların ortaya çıktığına ilişkin vakalar görülür. Sanki Kuro olayıyla tüm Kami evreni dünyaya gelmiş ve binlerce yıl önce kendilerine ait olanı büyük bir açlıkla geri istemektedir.

Abluka altındaki Japonya’da kaynaklara erişimdeki problemler, yönetimde de çatlaklara neden olur. Parlamento zayıflarken Genokratların etkisi gittikçe artmaktadır. Ölümsüz ve tanrısal bir görünüşe sahip olduğu söylenen imparator, tüm yönetimi tek bir merkez olarak Tokyo’da toplayıp adını da Shin-Edo olarak değiştirir.

Altı aylık ablukanın ardından Japonya ekonomik, sosyal ve teknolojik bakımdan dramatik bir değişim geçirir. Doğa üstü varlıkların ortaya çıkışıyla Şinto, Taoist felsefe ve diğer uzak doğu inançlarıyla desteklenmiş Okülttek bilimi ortaya çıkar. Normal dışı olayları soruşturan Okülttek uzmanlığı, oni-tarayıcı sensörler, dijital ouija tabletleri, holografik pentagramlar, spektral detektörler, tuz bombaları (Japonya tahmin edilemez sularla çevrilidir. Okyanusun derin suları (mizu) daima korku duyulan bir varlık olmuştur. Tsunamiler, fırtınalar genellikle kötü talih ve karanlık enerjinin geleceğinin habercisidir. Tuz, suyu absorbe edebildiği için kötü ruhları kovmak için  başvurulan birçok ayinin ana malzemesidir.) vb. birçok şey Kuro vakasının ülkeye getirdiği yenilikler arasındadır. Oyuncular bir taraftan izolasyonun dengesizleştirdiği toplum içinde hayatta kalmaya çabalarken diğer taraftan Japon mitolojisi ve korku edebiyatına mensup karanlık varlıkların sebep olduğu gizemleri de çözmeye çalışırlar. Karşınızdaki karanlık varlıkları küçümsemeyiniz. Onlar da yüksek teknolojiye uyum sağlamış hatta bazıları dijital dünyaya musallat olmuş vaziyetteler.

Kuro (Siyah), Le Septième Cercle isimli Fransız oyun firmasınca yayımlanmış üç kitaplık bir seriden oluşuyor. 2012 yılında İngiliz Cubicle 7 firması (Adventures in Middle Earth, The One Ring Roleplaying Game ve Doctor Who RPG, firmanın bilinen diğer oyunları) tarafından İngilizce ’ye çevrilmiş. İlk kitap ana kural kitabı, ikincisi olan Makkura; Kuro olayının gidişatına yönelik altı adet öyküyü, üçüncüsü Kuro Tensei; aydınlık ve karanlık arasındaki ilahi savaşla birlikte Kuro vakasının finalini anlatıyor.

Oyunun karakter kâğıdının hazırlanması, canlandıracağınız karakterinizin yaşına ve uzmanlık alanına göre belirlenen beceri ile uzmanlık puanlarının dağıtılmasıyla başlıyor. Klasik rol yapma oyunlarındaki temel nitelikler, fiziksel ve zihinsel özellikler kategorileri altında sınıflandırılmış. Kaiso(sosyal sınıf) aylık gelirinizi belirliyor. Karakterinizin can puanı, hızı, hareket alanı vb. özellikleri ikincil nitelikler adıyla kullanılmakta.  En önemli kısım; karakter arketipiniz olup bu tamamen oyuncunun hayal gücüne bırakılmıştır (yazının çeşitli yerlerine serpilmiş arketip örneklerini görebilirsiniz). Oyun 6’lık zarla oynanmaktadır. Kullanacağınız beceri puanınız kadar atacağınız altılık zar sonucu elde edilen toplam sayının zorluk seviyesini geçmesi gerekmektedir. Zarda 4 rakamını getirmemeniz çok önemlidir. (Dört rakamı (shi), Japonca’da aynı zamanda ölüm kelimesine karşılık geldiği için uğursuzluk kabul edilmektedir. Dört, şans tanrılarının size sırtını dönmesi olarak yorumlanmaktadır.) 4 gelen zarlar, toplam sayıya dâhil edilmez. Etkisiz elemandır. Eğer dört rakamı gelen zar sayısı diğer rakamlarda gelen zarlarınızın adedinden fazlaysa kritik başarısızlık olarak kabul edilir. İzolasyonun, genokratların, arttırılmış gerçekliğin, nanoteknolojinin ve sibernetiğin okültizmle karıştığı Japonya’da geçen, frankofon Ghost in the Shell, Akira ve Japon fantastik korku türünün birleşimi bir rol yapma oyunuyla karşı karşıyayız. Hazır mıyız?

Ormanın Ötesindeki Adam
WRITTEN BY

Ormanın Ötesindeki Adam

Karadeniz'de doğdu, İç Anadolu'da büyüdü, Marmara'da yaşıyor. Mesleğinin ördüğü boğucu duvarlar arasında bulduğu çatlaklardan kaçıp ya tabiata sığınıyor ya da zarları yanındaysa GM'lik yaparak nefes almaya çalışıyor. Hayatın bir gerçeği ne yazık ki her şeyin sonunda kürkçü dükkanına geri dönüyor. Fakat bir sonraki kaçış için çatlaklar araması gerektiğini unutmuyor.