216: Mehmet Berk Yaltırık

616

Songulyabani, bize Türk korku hikayeleri ve Trakyalı define avcılarını da içeren hikayeleriyle konuk oldu.

Türk Halk Kültüründe Memorantlar ve Halk İnançları – Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Türklerin Şeytani Masalları: Türk Masal ve Efsanelerinde Demonik Varlıklar – Seçkin Sarpkaya

Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük – Celal Beydili

Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları – Anadolu Üniversitesi Ders Kitabı

Eski Türklerde Büyü ve Büyücülük

  • Mehmet Berk Yaltırık – Youtube
  • Korku edebiyatı
  • Edirneli define avcıları
  • Malum sorular