68: PF2 Aksiyonlar

300
PF2 kurallarının üzerinden geçme çabamızda ilk durağımız; aksiyonlar. Dikkat, bol kurallı bölüm! Bölüm 68: PF2 Aksiyonlar
  • Kaçınılmaz muhabbet
  • Proficiency sistemi
  • Temel aksiyonlar
  • Özel aksiyonlar
  • Skill aksiyonları